Trwa nabór zgłoszeń do 7-dniowych regat wraz ze szkoleniem dla osób niepełnosprawnych

Osoby po amputacjach kończyn, jak również z innymi dysfunkcjami ruchowymi oraz intelektualnymi mogą zgłaszać swoje uczestnictwo w regatach Disabled Sailing – Polish Cup 2020, które odbędą się we wrześniu w Narodowym Centrum Żeglarstwa AWFIS w Gdańsku.

Organizowane przez Narodowe Centrum Żeglarstwa AWFiS Gdańsk w Górkach Zachodnich 7-dniowe regaty będą uzupełnione o szkolenie skierowane do osób z niepełnosprawnościami. Rywalizacja będzie prowadzona na na łodziach specjalnie dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Są to łódki klasy Hansa 303, zaadaptowane do potrzeb osób po amputacjach kończyn i z innymi dysfunkcjami ruchu czy intelektualnymi.

Beneficjentami projektu będą dorosłe osoby z niepełnosprawnościami, w tym między innymi osoby z takimi
dysfunkcjami (chorobami), jak:
1) paraplegia;
2) niedowład kończyn górnych;
3) niedowład kończyn dolnych;
4) mózgowe porażenie dziecięce;
5) skróty kończyn dolnych lub górnych;
6) wrodzone braki i deformacje kończyn dolnych lub górnych;
7) amputacje kończyn dolnych lub górnych;
8) pourazowe trwałe uszkodzenia kończyn dolnych lub górnych;
9) przepuklina oponowo-rdzeniowa;
10) inne schorzenia skutkujące niepełnosprawnością narządu ruchu;
11) choroby sercowo- naczyniowe;
12) dysfunkcje narządu słuchu;
13) dysfunkcje narządu wzroku

Wśród uczestników regat znajdą się również zawodnicy Kadry Narodowej Żeglarzy Niepełnosprawnych, którzy zapewne będą inspiracją dla mniej doświadczonych zawodników. Poza stroną sportową projekt ma na celu integrację środowiska osób niepełnosprawnych oraz pomoc w przełamywaniu własnych barier.

Projekt, oprócz wymiaru rywalizacji ma również na celu edukację zawodników, dlatego podczas treningów i zawodów nad rozwojem żeglarskim uczestników będzie czuwać trzech instruktorów, a każdy dzień kończyć się będzie zajęciami teoretycznymi z zagadnień żeglarskich oraz analizą nagrań z dotychczasowych wyścigów. Jeżeli tylko warunki atmosferyczne pozwolą to program zajęć zakłada dwie sesje wyścigów każdego dnia. Organizatorzy zapewniają uczestnikom w ramach bezpłatnego udziału w regatach zakwaterowanie i wyżywienie, ubezpieczenie, sprzęt żeglarski, pomoc wolontariuszy, medale, puchary dla zwycięzców oraz opiekę instruktorów na lądzie i wodzie.

Zgłoszenia:

https://pya.org.pl/polski-zwiazek-zeglarski/page/disabled-sailing–polish-cup—zgloszenia/

Regulamin:

https://pya.org.pl/files/regaty/disabled-sailing-polish-cup/dok/regulamin.pdf

Źródło i fot.: pya.org.pl

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Prawie 200 osób wystartowało w Triathlonie dla Januszy i Grażyn

Przeczytaj następny

W Toruniu otworzy się pub zatrudniający osoby z niepełnosprawnościami

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page