Trwają konsultacje ws. wolontariatu w szkole psów przewodników

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza do udziału w konsultacjach czwartego standardu opracowanego w ramach projektu „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania” współfinansowanego ze środków PO WER w ramach Działania 4.1.

Standard Wolontariat w szkole psów przewodników opisuje m.in. rolę i znaczenie wolontariuszy w szkole psów przewodników, zasady ich rekrutacji i szkolenia. Opisane zostały również zasady promocji wolontariatu.

Swoje uwagi i propozycje zmian do standardu można nadsyłać w formie „Formularza zgłaszania uwag – standard 4” na adres: projekty_ue@pfron.org.pl do dnia 29 sierpnia 2019 roku do godz. 16:00. Wiadomość e-mail powinna zawierać dopisek „Konsultacje – Psy Przewodniki”.

Treść standardu: Wolontariat w szkole psów przewodników (pdf 632 KB)

Źródło: pfron.org.pl; fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Obok kawiarenki „Pożytecznych” w Policach staną stojaki na rowery

Przeczytaj następny

Money.pl: będzie coraz trudniej otrzymać rentę

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page