Uczestnicy polickich WTZ wzięli udział w warsztatach w Łazach

Troje uczestników warsztatów

Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Policach wzięli udział w XIX Ogólnopolskich Integracyjnych Warsztatach Artystycznych w Łazach. Łącznie w wydarzeniu wzięło udział około 300 osób z całej Polski.

Uczestnicy warsztatów doskonalili swoje umiejętności i poszerzali swoją wiedzę w specjalnych namiotach tematycznych, w których można było poznać pracę m.in. małej cementowni, pracowni biżuterii, warsztatu fotograficznego, czy zdobienia kubków. Prowadzone były również zajęcia z pierwszej pomocy. Zwieńczeniem programu była wspólna dyskoteka.

XIX Ogólnopolskie Integracyjne Warsztaty Artystyczne w Łazach odbyły się w dniach 9-10 września.

Fot. Warsztat Terapii Zajęciowej w Policach

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Police: brakuje lekarzy-orzeczników

Przeczytaj następny

Rusza Ogólnopolski Festiwal Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie ALBERTIANA

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page