Uczniowie SOSW nr 1 w Policach uczestniczyli w projekcie w Turcji

Troje uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo nr 1 w Policach wyjechało na tydzień do Turcji, gdzie uczestniczyli w projekcie realizowanym w ramach programu Erasmus+.

W wyjeździe, który odbył się w dniach 1-8 listopada, oprócz uczniów wzięło udział także dwóch nauczycieli ośrodka. Policcy wychowankowie uczestniczyli w projekcie „Dostępność miast pod kątem osób z niepełnosprawnościami”, polegającym m.in. na przeprowadzaniu ankiet wśród lokalnej społeczności, tworzeniu filmów edukacyjnych i prezentacji multimedialnych oraz na analizie stanu infrastruktury miast europejskich pod kątem potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami.

W ciągu spędzonego w Turcji tygodnia uczniowie SOSW w Policach mieli okazję zapoznać się z turecką kulturą, historią oraz wyznawaną na tym terenie religią. Wspólnie z opiekunami wzięli udział w wycieczkach, odwiedzili muzea. Podczas wyjazdu wychowankowie spędzili sporo czasu z obcokrajowcami, co pozwoliło na poprawienie ich umiejętności nawiązywania kontaktów międzyludzkich.

Koordynatorem realizowanego w Turcji projektu była tamtejsza organizacja studencka Youngstudentclub przy udziale partnerów z Włoch, Węgier, Rumuni i Litwy.

Fot. SOSW nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo/Facebook

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Ogłoszono konkurs na trenera głównego kadry Polski osób niepełnosprawnych w letnich sportach paraolimpijskich

Przeczytaj następny

Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu bardziej dostępne dla niesłyszących

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page