W 2021 r. wzrośnie kryterium dochodowe do 500+ dla niepełnosprawnych

Kilka banknotów 20-złotowych

Od 1 marca 2021 r. wzrośnie kryterium dochodowe uprawniające do pobierania świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do do samodzielnej egzystencji.

Wzrost jednak będzie niewielki – wyniesie jedynie 50 zł. Zamiast kryterium w wysokości 1700 zł, od marca przyszłego roku obowiązywać będzie limit 1750 zł.

Oznacza to, że osoby pobierające najniższą emeryturę oraz rentę będą mogły pobierać świadczenie uzupełniające bez jego obniżenia. To właśnie 1 marca co roku waloryzowane są pozostałe świadczenia socjalne.

fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Ruszył projekt „Rodzina Kinomaniaków 2.0”

Przeczytaj następny

Niedługo konferencja nt. opieki nad pacjentami z chorobami rzadkimi

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page