W Białymstoku zorganizowano plener artystyczny dla niepełnosprawnych

24 niepełnosprawnych artystów z całej Polski wzięło udział w plenerze pn. „XXI Warsztaty Przyroda, Integracja, Sztuka – 2019”, zorganizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Twórców Niepełnosprawnych NIKE z Białegostoku.

W ramach wydarzenia można było udoskonalić swoje umiejętności w różnego rodzaju warsztatach: malarskim, witrażu, rzeźbiarskim, batiku na jedwabiu oraz muzykoterapii.

Po zakończeniu warsztatów wykonane prace mają zostać zaprezentowane w formie wernisażu mieszkańcom i turystom. Jesienią natomiast zostanie zorganizowana wystawa prac w Centrum im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku.

Plener został zorganizowany jako część projektu dofinansowanego przez PFRON kwotą 35 280,00 zł w ramach zadań zlecanych organizacjom pozarządowym.

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Polacy zdobyli 8 medali w szwajcarskim Nottwil

Przeczytaj następny

Startujemy!

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page