W Gryfinie rusza nabór do programu „Opieka Wytchnieniowa”

W gminie Gryfino ruszył nabór do Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 – Moduł I, finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Aktualnie przewidzianych jest 15 miejsc.

W ramach Programu świadczone będą usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w łącznym wymiarze 240 godzin dla członka rodziny lub opiekuna, sprawującego bezpośrednią opiekę nad jednym/ą dzieckiem/osobą niepełnosprawną, w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. Udział w programie jest bezpłatny.

Za realizację są odpowiedzialne trzy jednostki organizacyjne gminy Gryfino: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Gryfinie oraz Dzienny Dom ,,Senior +” w Gryfinie. Do wniosku, który należy złożyć do jednej z powyższych instytucji, należy załączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osoby będącej pod opieką beneficjenta programu, kartę oceny stanu pacjenta wg skali Barthel, wypełnioną przez lekarza specjalistę oraz oświadczenie informacji dotyczącej ochrony danych osobowych. Nabór wniosków trwa do 13 sierpnia br.

Więcej informacji:
http://www.seniorplus-gryfino.pl/news/261/57/Nabor-do-programu-Opieka-wytchnieniowa.html

fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Fundacja Reaxum wspiera osoby wykluczone zawodowo

Przeczytaj następny

Senat rozszerzy grupę uprawnionych do 500+ dla niepełnosprawnych?

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page