W Jarosławiu działa całodobowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne

Dwie osoby z niepełnosprawnością pomagające asystentowi w kuchni

Dziewięć dorosłych osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi i sprzężonymi niepełnosprawnościami mieszka w otwartym w czerwcu Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Jarosławiu.

Mieszkańcy są wspierani całodobowo przez siedmioro asystentów. Projekt otwarcia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego został dofinansowany z Funduszu Solidarnościowego.

Kwota, którą pozyskał na ten cel samorząd powiatowy to 623 tys. złotych, a operatorem Centrum jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu.

To pierwsza tego rodzaju całodobowa placówka prowadzona przez organizację pozarządową.

Fot. PSONI Koło w Jarosławiu/Facebook

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Bezpłatny transport door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności – jak zamówić?

Przeczytaj następny

Anna Trener-Wierciak dołącza do paraolimpijskiej reprezentacji

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page