W kilku powiatach Małopolski zawieszono zajęcia w WTZ i innych placówkach wsparcia

Wojewoda małopolski Piotr Ćwik zdecydował o zawieszeniu do 16 sierpnia działalności placówek wsparcia na terenie Miasta Nowego Sącza oraz powiatów: bocheńskiego, nowosądeckiego, suskiego, tatrzańskiego i wadowickiego.

Decyzje wojewody małopolskiego dotyczą:

– czasowego zawieszenia działalności, na terenie wskazanych powiatów województwa małopolskiego i miasta Nowy Sącz, w terminie od 3 sierpnia 2020 roku do 16 sierpnia 2020 roku w:
a) placówkach wsparcia dziennego,
b) dziennych domach i klubach seniora w tym w placówkach działających w ramach Programu Senior+ oraz w innych placówkach dla osób starszych,
c) środowiskowych domach samopomocy,
d) warsztatach terapii zajęciowej.

– czasowego zawieszenia zajęć w prowadzonych klubach integracji społecznej, w terminie od 3 sierpnia 2020 roku do 16 sierpnia 2020 roku w Nowym Sączu, Bochni, Andrychowie, Kalwarii Zebrzydowskiej, Suchej Beskidzkiej, Trzcianie i Zawoi.

– czasowego zawieszenie zajęć w prowadzonych centrach i klubach integracji społecznej, w terminie od dnia 3 sierpnia 2020 roku do dnia 16 sierpnia 2020 roku, decyzja dotyczy:

  • Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych STOPIL w Nowym Sączu prowadzącego Centrum Integracji Społecznej w Nowym Sączu, ul. Wyspiańskiego 22,
  • Fundacji Europa + 33-386 Podegrodzie, Brzezna 1 prowadzącej Klub Integracji Społecznej w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 29/11
  • Fundacji Collegium Progressus 33-318 Gródek nad Dunajcem 28 prowadzącej Klub Integracji Społecznej w Nowym Sączu, ul. Ogrodowa 39,
  • Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu” ze Starego Sącza prowadzącego Klub Integracji Społecznej w Starym Sączu, Mostki 86 oraz Centrum Integracji Społecznej w Starym Sączu, ul. Rynek 18,
  • Stowarzyszenia Pomocy Bezrobotnym i ich Rodzinom „NADZIEJA” w Wieprzu prowadzącego Centrum Integracji Społecznej w Wieprzu, ul. Wadowicka 4, 

Źródło: pfron.org.pl; fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Sierpień miesiącem szerzenia świadomości o rdzeniowym zaniku mięśni (SMA)

Przeczytaj następny

Za nami 24. Międzynarodowy Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page