W Krakowie rusza opieka wytchnieniowa

Już w połowie listopada w Krakowie ruszą pierwsze 14-dniowe turnusy całodobowe opieki wytchnieniowej, które pozwolą na chwilę oddechu tym, którzy na co dzień poświęcają się dbaniu o podopiecznych z niepełnosprawnością.

Turnus wytchnieniowy zorganizowany zostanie w Centrum Psychoonkologii Unicorn i potrwa 2 tygodnie (w terminie 16-29 listopada). Całodobową opiekę nad beneficjentami programu sprawować będą doświadczeni specjaliści z zachowaniem wszelkich zasad reżimu sanitarnego i bezpieczeństwa.

– Projekt to przede wszystkim szansa na zasłużony odpoczynek dla tych, którzy sprawują stałą opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami. Ci, którzy nieraz każdą chwilę poświęcają swojemu podopiecznemu, teraz będą mogli odetchnąć, wiedząc, że jest on pod najlepszą opieką. Ten czas mogą wykorzystać na załatwienie ważnych spraw czy po prostu odpoczynek i relaks, tak ważny w ich przypadku – tłumaczy Anna Orzechowska, koordynator projektu z ramienia Fundacji Poland Business Run.

Udział w turnusach jest dla uczestników bezpłatny. Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego oraz z budżetu Gminy Miejskiej Kraków.

Aby zgłosić się na turnus należy wypełnić komplet dokumentów dostępnych na stronie: bit.ly/opieka-wytchnieniowa i umieścić w specjalnie przygotowanej skrzynce, która znajduje się przy bocznym wejściu do Karcher Hali Cracovia (al. Focha 40) obok stanowiska ochrony obiektu. Nabór wniosków trwa do 30 października do godz. 20:00.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020, ogłoszony przez UM Krakowa, a realizowany m.in. przez Fundację Poland Business Run, przeznaczony jest dla osób pełnoletnich legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, na co dzień zamieszkujących teren Gminy Miejskiej Kraków.

Źródło: materiały prasowe; fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Zachodniopomorskie: wojewoda zawiesza działalność WTZ i ŚDS

Przeczytaj następny

Wrocław: ruszyły warsztaty „Wchodzę w rolę”

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page