W kwietniu we Wrocławiu ruszy „Wrocławska Szkoła Rodzenia dla Osób z Niepełnosprawnością”

W kwietniu we Wrocławiu ruszy „Wrocławska Szkoła Rodzenia dla Osób z Niepełnosprawnością”, czyli cykl praktycznych i teoretycznych warsztatów o rodzicielstwie, przygotowujących do porodu i do opieki nad dzieckiem, skierowanych do kobiet z niepełnosprawnościami oraz ich osób towarzyszących.

To kolejny projekt, który Fundacja „Potrafię Pomóc” zrealizuje dzięki wsparciu Gminy Wrocław. To propozycja dla trzydziestu kobiet – mieszkanek Wrocławia: niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących, z niepełnosprawnością fizyczną, w tym z przewlekłymi chorobami narządów wewnętrznych oraz z niepełnosprawnością intelektualną stopnia lekkiego. W zajęciach uczestniczyć mogą z osobą towarzyszącą. Projekt przewiduje zatrudnienie tłumacza języka migowego. Zajęcia będą bezpłatne dla mieszkających we Wrocławiu uczestniczek i ich osób towarzyszących .

– Zamierzamy przełamywać stereotypy i uprzedzenia dotyczące rodzicielstwa osób z niepełnosprawnościami. Naszym celem jest łagodzenie lęku i niepokoju związanego z rodzicielstwem, a co za tym idzie – promowanie wartości rodziny i rodzicielstwa, pomimo niepełnosprawności kobiety – przyszłej mamy” – wyjaśnia Adam Komar, prezes Fundacji „Potrafię Pomóc”.  

Szkoła rodzenia, warsztaty edukacyjne dla kobiet planujących macierzyństwo, porady zdrowotne – wszystkie zajęcia zostaną indywidualne dopasowane i dostosowane do potrzeb kobiet z niepełnosprawnościami. Wśród prowadzących znajdą się między innymi położne, lekarz ginekolog-położnik, fizjoterapeuta, psycholog i edukator seksualny. Uczestnicy, którzy pomimo barier fizycznych oraz mentalnych, jakie stawia im społeczeństwo, planują lub zdecydowali się już na własne potomstwo, pod fachowym okiem specjalistów uzyskają niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną o przebiegu ciąży i samego porodu: jaki poród będzie najbardziej bezpieczny dla rodzącej i jej dziecka oraz jak prawidłowo opiekować się noworodkiem i niemowlęciem.

Zajęcia prowadzone będą dwa razy w tygodniu w dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami budynku przy ulicy Horbaczewskiego 24 we Wrocławiu. Kurs dla jednej osoby trwać będzie przeciętnie przez 15 godzin.

Przygotowania do projektu rozpoczęły się na początku marca, pierwsze zajęcia odbędą się 13 kwietnia, ostatnie – pod koniec 2020 roku. Nabór uczestniczek prowadzony będzie na bieżąco, aż do grudnia 2020. Zasady rekrutacji i niezbędne dokumenty znaleźć będzie można na stronie internetowej www.potrafiepomoc.org.pl oraz na facebookowym fanpejdżu Fundacji „Potrafię Pomóc” https://www.facebook.com/FundacjaPotrafiePomoc/ jeszcze w tym tygodniu

To już kolejny projekt Fundacji „Potrafię Pomóc”, który ma na celu przełamywanie stereotypów związanych z niepełnosprawnością, w tym z partnerstwem, seksualnością i rodzicielstwem osób z niepełnosprawnościami. Do tej poro fundacja zorganizowała 10 konferencji naukowych na temat chorób rzadkich i niepełnosprawności, w tym także dotyczących seksualności osób z niepełnosprawnościami. Organizacja, dla podniesienia świadomości społecznej, prowadzi też kampanie społeczne, organizuje wydarzenia plenerowe i wystawy. W budynku przy ulicy Horbaczewskiego 24, gdzie mieścić się będzie szkoła rodzenia, już działa, powołany z inicjatywy fundacji, Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny dla Wyjątkowych Dzieci z Przedszkolnym Punktem Terapeutycznym oraz pierwsze we Wrocławiu Mieszkanie Opieki Wytchnieniowej. W planach jest także stworzenie tam pierwszego na Dolnym Śląsku Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznego Chorób Rzadkich z pierwszym w województwie gabinetem ginekologicznym dostosowanym do potrzeb kobiet z niepełnosprawnościami.

Źródło: materiały prasowe, fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Police: zamknięta szkoła i kwarantanna w dwóch internatach [wideo]

Przeczytaj następny

Zbiórka na leczenie Bruna z Mierzyna zakończona sukcesem

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page