W nowowarpieńskim Podgrodziu powstanie mieszkanie wytchnieniowe

Budynek, w którym powstaną mieszkania wytchnieniowe

W będącym dzielnicą Nowego Warpna Podgrodziu powstanie mieszkanie wytchnieniowe. Będzie ono sfinansowane z funduszy europejskich.

– Miejsce to jest przeznaczone dla osób schorowanych oraz niepełnosprawnych wymagających stałej opieki. Na co dzień zapewniają im ją najbliżsi, ale i Ci potrzebują wytchnienia. Właśnie wtedy, podopieczni będą mogli liczyć na opiekę do nawet dwóch tygodni. W obiekcie równocześnie będą mogły przebywać dwie osoby potrzebujące pomocy – informuje Urząd Marszałkowski w Szczecinie.

Mieszkanie wytchnieniowe powstanie dzięki współpracy województwa zachodniopomorskiego, Fundacji Nauka dla Środowiska, Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej oraz Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.

Fot. Pomorze Zachodnie News/Facebook

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN dostępne dla osób z niepełnosprawnościami

Przeczytaj następny

Będzie stoisko PFRON-u na szczecińskich Targach Pracodawców

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page