W podwarszawskiej Kobyłce powstanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne dla osób niepełnosprawnych

W Kobyłce pod Warszawą powstaje pierwsze na Mazowszu Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne dla osób niepełnosprawnych. We wtorek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg przekazała na ręce starosty wołomińskiego Adama Lubiaka promesę na ponad 3 miliony złotych.

Misją tworzonego Centrum będzie świadczenie usług opiekuńczych i integracja osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz pomoc w ich usamodzielnieniu i powrocie do aktywności, a także dbanie o jak najlepszą kondycję społeczną, fizyczną i psychiczną. Opieką objętych będzie każdorazowo 40 osób – 10 w systemie całodobowym oraz 30 w systemie dziennym. Centrum prowadzić będzie m.in.: terapię indywidualną i grupową, aktywne formy spędzania czasu, zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne.

Dzięki środkom pozyskanym z rządowego programu budynek przy ul. Poprzecznej 18 w Kobyłce i jego otoczenie zostanie w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Powiat wołomiński zakupił w ubiegłym roku dwie nieruchomości o łącznej powierzchni ok. 7500 m2 właśnie z przeznaczeniem na ten cel.

Źródło: pfron.org.pl; fot. pfron.org.pl

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Skarbówka: ulga rehabilitacyjna nie obejmuje zakupu laptopa

Przeczytaj następny

Osoby niepełnosprawne bez kolejki do głosowania w wyborach?

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page