W Policach bezpłatnie wypożyczysz sprzęt rehabilitacyjny

W Policach funkcjonują dwa punkty, w których można bezpłatnie wypożyczyć sprzęt rehabilitacyjny. Są to: siedziba Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Policach przy ul. Korczaka 57 oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Szkolnej 2.

We ww. wypożyczalniach do dyspozycji potrzebujących są wózki, chodziki i kule. Wypożyczyć można także specjalne rowery trójkołowe, które mogą wspomagać rehabilitację osób niepełnosprawnych.

Więcej informacji uzyskać można pod numerami telefonu: 91 4240700 (PCPR) oraz 91 3180270 (PSONI).

fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Trwa nabór wniosków w Module II programu „Aktywny samorząd”

Przeczytaj następny

Rzeszów: dzieci niepełnosprawne odwiedziły strażaków

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page