W Policach ruszył Klub Opiekuna 2020

Polickie Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej zaprasza opiekunów osób chorych, niepełnosprawnych i starszych na zajęcia pt. Klub Opiekuna 2020. Spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu – we wtorki i czwartki – w Policach.

W ramach Klubu Opiekuna można wziąć udział w bezpłatnych zajęciach, spotkaniach indywidualnych i grupowych z psychologiem, spotkaniach klubowych, zajęciach integracyjnych, wycieczkach i wyjść kulturalnych. Dla osób wymagających wsparcia w miejscu zamieszkania przewidziana jest pomoc zespołu wyjazdowego, w skład którego wchodzi lekarz psychiatrii, psycholog oraz pracownik socjalny.

Spotkania Klubu Opiekuna odbywają się we wtorki i czwartki w godzinach 16:00-18:00 w biurze stowarzyszenia przy ul. Bankowej 11 FGH/5 w Policach.

fot. Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej w Policach/Facebook

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Świętokrzyskie: PFRON organizuje bezpłatne szkolenie z Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji

Przeczytaj następny

Zachodniopomorskie: ruszyła nowa kadencja Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page