W Policach sprawdzano wiedzę o bezpieczeństwie w ruchu drogowym

Drużyny reprezentujące województwa dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, mazowieckie, małopolskie, zachodniopomorskie wzięły udział w zorganizowanym w dniach 12-14 czerwca br. w Policach XII Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym dla Uczniów Szkół i Ośrodków Specjalnych.

Turniej odbył się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach i obejmował cztery konkurencje – tj. przejazd rowerem po torze sprawnościowym, przejazd po miasteczku ruchu drogowego, pierwsza pomoc przedmedyczna oraz test wiedzy z zakresu ruchu drogowego.

Dla najlepszych zawodników wręczono nagrody indywidualne, wszyscy natomiast otrzymali atrakcyjne nagrody ufundowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Polski Związek Motorowy, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Powiat Policki.

Patronem Honorowym wydarzenia był starosta policki Andrzej Bednarek.

fot. policki.pl

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Jolanta Majka z podwójnym brązem we Włoszech

Przeczytaj następny

Paralekkoatletyczne Mistrzostwa Europy 2020 odbędą się w Polsce

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page