W ramach projektu „door-to-door” samorządy złożyły 127 wniosków

W czasie trwającego od 22 czerwca 2020 r. do 21 sierpnia 2020 r. naboru wniosków w konkursie grantowym ogłoszonym przez PFRON w ramach realizacji projektu pn.: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” samorządy złożyły łącznie 154 wnioski, spośród których 127 dotyczy wyłącznie świadczenia usług transportowych door-to-door.

Pozostałe 27 wniosków dotyczyło dostosowania architektonicznego w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego.

Obecnie trwa ocena merytoryczna wniosków, o jej wynikach zostaną Państwo poinformowani w odrębnym komunikacie po zakończeniu prac Komisji Oceny Projektów, które planowane jest na grudzień br.

fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

PFRON sfinansował projekt roweru dla niepełnosprawnych

Przeczytaj następny

Sukcesy szczecińskich sportowców w finale Paralekkoatletycznego Grand Prix Polski w Szczecinie

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page