W starostwie powiatowym w Drawsku Pomorskim zainstalowano windę

Winda w starostwie powiatu w Drawsku Pomorskim

Blisko 100 tysięcy złotych dofinansowania na zakup i montaż windy otrzymało od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych starostwo powiatowe w Drawsku Pomorskim. Nowy dźwig osobowy już działa.

– W ramach umowy zakupiono i dokonano montażu windy osobowej w budynku starostwa powiatowego w Drawsku Pomorskim. Dzięki tej modernizacji osoby z niepełnosprawnością mają bezpośredni dostęp do biur urzędu, co znacznie przyspieszy i uprości proces ich obsługi – informuje PFRON.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał na realizację tego projektu 98 697,67 złotych. Maksymalnie na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania można otrzymać 150 tys. złotych. Aktualny nabór wniosków trwa do 1 marca.

Fot. pfron.org

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Powstał poradnik zapewniania dostępności w instytucjach kultury

Przeczytaj następny

W Inowrocławiu powstaną mieszkania przystosowane dla seniorów i osób niepełnosprawnych

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page