W Szczecinie odbędzie się szkolenie „Świat dotyku i dźwięku bez tajemnic”

Fundacja Szansa dla Niewidomych serdecznie zaprasza na szkolenie pn.: „Świat dotyku i dźwięku bez tajemnic. Efektywna pomoc niewidomym i słabowidzącym – zwiększenie kompetencji i umiejętności otoczenia osób niepełnosprawnych”, które odbędzie się w Szczecinie w dwóch terminach – 14 i 15 października 2019 r.

Cykl szkoleń w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej osób niewidomych i słabowidzących współfinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych skierowany jest m.in. do pracodawców osób z niepełnosprawnością, pracowników administracji publicznej, szkół i uczelni, placówek zdrowia, edukacyjnych, instytucji kultury, także organizacji pozarządowych.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, m.in.:

– jak funkcjonuje osoba niewidoma i słabowidząca w przestrzeni społecznej i zawodowej;
– jakie są dostępne na rynku urządzenia i sprzęty pomocne w pracy i codziennym funkcjonowaniu osób niewidomych i słabowidzących;
– jak profesjonalnie pomóc osobie niewidomej i słabowidzącej oraz jak profesjonalnie obsłużyć interesanta z niepełnosprawnością wzroku;
– jakie prawa i obowiązki przysługują osobom niewidomym i słabowidzącym;
– jak dostosować stanowisko pracy dla potrzeb osoby niewidomej i słabowidzącej;
-na jakie wsparcie mogą liczyć pracodawcy decydując się na zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością;

Spotkania odbędą się w siedzibie Oddziału Zachodniopomorskiego PFRON, przy Al. Powstańców Wielkopolskich 33 w Szczecinie (3. piętro, sala konferencyjna) w następujących terminach (opcjonalnie):

– 14 października 2019 r. (poniedziałek) w godz. 9:00 -15:00
– 15 października 2019 r. (wtorek) w godz. 9:00–15:00

W celu uzyskania karty zgłoszeniowej oraz szczegółowych informacji należy kontaktować się z Biurem Regionalnym Fundacji Szansa dla Niewidomych w Szczecinie, tel. 606 275 100 / 91 434 46 20, e-mail: szczecin@szansadlaniewidomych.org

Źródło: pfron.org; fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Od 3 tygodni działa infolinia pacjenta NFZ

Przeczytaj następny

We Wrocławiu powstanie Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne Chorób Rzadkich

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page