W Szczecinie odbędzie się wystawa fotograficzna „Inni, czy tacy sami”

Stowarzyszenie „Academia”, Dział ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Szczecińskiego i Urząd Miasta Szczecin zapraszają na wystawę fotograficzną pt.: „Inni, czy tacy sami? Szczecin w obiektywie osób niepełnosprawnych”. Wernisaż odbędzie się 29 listopada 2019 roku, o godzinie 16:00 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego przy ulicy Krakowskiej 71-79 w Szczecinie.

Celem projektu była integracja społeczna studentów z niepełnosprawnościami poprzez włączenie ich do partycypacji w sferze społeczno-kulturalnej miasta. Działania przeprowadzone w ramach warsztatów, umożliwiły uczestnikom aktywne rozwijanie swoich pasji i zainteresowań. Udział w zajęciach fotograficznych stał się dla wielu z nich impulsem do dalszych poszukiwań twórczych, eksplorowania nieznanych dotąd doznań estetycznych, a także dzielenia się z innymi wytworami swojej wyobraźni.

Podczas warsztatów, trwających od czerwca do października 2019 roku, biorący w nich udział Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego mieli okazję fotografować miejsca takie jak: Łasztownia, Różanka, Centrum Żeglarskie, Park Kasprowicza, a także wybrane fragmenty architektury Szczecina. Poza spotkaniami w plenerze odbyły się również zajęcia teoretyczne, podczas których poruszane były tematy związane z budową kompozycji czy prawidłowym korzystaniem ze sprzętu fotograficznego.

Wszystkie zajęcia w ramach projektu „Inni, czy tacy sami? Szczecin w obiektywie osób niepełnosprawnych” poprowadziła Magdalena Seredyńska-Hundert. Efektem końcowym jest wystawa prac uczestników którą można oglądać na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego do 6 grudnia br.

Autorzy prac:
Magdalena Babicz, Patrycja Bałszan, Krzysztof Berent, Kornelia Janaczak, Zuzanna Jarosińska, Adam Kaczyński, Kamila Kowalczyk, Kacper Kozłowski, Adrianna Rusek, Kacper Szala, Oktawian Żmijowski.

Źródło: usz.edu.pl; fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Szczecin: PFRON zaprasza na egzaminy z informatyki

Przeczytaj następny

Police: Opublikowano film nagrany podczas warsztatów filmowych

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page