W Szczecinku spłonęły 2 zakłady dające zatrudnienie niepełnosprawnym. Teraz organizowana jest pomoc

Pożar w Szczecinku

W poniedziałek w Szczecinku doszło do pożaru fabryki, na terenie której działały dwie firmy zatrudniające osoby z niepełnosprawnościami. Z informacji PFRON-u wynika, że pracowało tam łącznie blisko 130 niepełnosprawnych.

Działający na terenie spalonej fabryki zakład pracy chronionej „Opak” zatrudniał ostatnio 47 osób niepełnosprawnych, z kolei spółka „Lopak” – 78 osób.

Jak informuje portal TVP.info, niepełnosprawnym poszkodowanym, którzy w wyniku pożaru stracili miejsce zatrudnienia, zostanie zaoferowana pomoc. Na tę chwilę zgłosiło się już 15 pracodawców gotowych na zatrudnienie tych osób. Są to m.in. takie firmy jak: Jantar, Meble Negro, Kronospan, czy Smak Pomorski.

– Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o pożarze fabryki w Szczecinku, która zatrudniała osoby niepełnosprawne. Dla tych osób praca jest niezwykle ważną formą rehabilitacji, dzięki której mogą oni aktywnie uczestniczyć w życiu zawodowym. Wierzymy, że z pomocą wielu podmiotów możliwe będzie jak największe wsparcie i kontynuacja zawodowego rozwoju osób niepełnosprawnych, które będą pragnęły podjąć dalszą aktywność. Nasz oddział w Szczecinie już podjął działania, aby ta aktywność mogła zostać utrzymana. Skontaktowaliśmy się m.in. z PCPR i PUP w Szczecinku w sprawie targów pracy w przyszłym tygodniu, podczas których zwrócimy szczególną uwagę na potrzeby zawodowe osób niepełnosprawnych. Na Targach będą obecni przedstawiciele PFRON. Mam też nową informację od dyrekcji naszego oddziału, że 15 pracodawców zaproponowało w sumie ok. 200 miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w woj. zachodniopomorskim. Podjęliśmy też rozmowy z ROPS-em w Szczecinie w celu wsparcia merytorycznego przy rozszerzaniu programu „Asystent pracodawcy”. To ważne wiadomości, które pokazują, jak dobra może być współpraca wielu podmiotów  – mówi prezes zarządu PFRON Marlena Maląg.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przygotowuje aktualnie rozszerzenie swojego programu, w ramach którego wspiera się pracodawców, którzy chcą zatrudnić osoby niepełnosprawne. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku w porozumieniu z Oddziałem PFRON uruchomiły poradnictwo prawne i psychologiczne, a także zaangażowały do niesienia pomocy Ośrodek Pomocy Społecznej i lokalny inspektorat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nawiązany został kontakt z Zakładem Aktywności Zawodowej w Juchowie, który wyraził chęć zatrudnienia pozostających bez pracy niepełnosprawnych.

W roku 2019 na dofinansowania dla pracodawców PFRON przeznaczy 3,4 mld zł. Dla zakładów pracy chronionej od początku 2019 roku wypłacono już ponad 700 mln zł. Na terenie województwa zachodniopomorskiego funkcjonuje 16 zakładów pracy chronionej, w których pracę znajduje blisko 1500 osób z niepełnosprawnościami.

fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Przejdź na dietę z NFZ-em

Przeczytaj następny

Jeden z leków dla cukrzyków wycofany z obrotu

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page