Warszawskie Centrum Zdrowia Dziecka ma własną pasiekę

W Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie otwarto Pasiekę Edukacyjną, której celem jest edukowanie dzieci i młodzieży oraz pobudzanie świadomości w zakresie ochrony środowiska.

Pasieka powstała dzięki wielu podmiotom, w tym dzięki Fundacji Apikultura, która przekazała m.in. ule, podkurzacz, dłuto, zmiotkę, odstojnik, miodarkę oraz stół do odsklepiania. Nadleśnictwo Celestynów – Lasy Państwowe przekazało tablice z infografikami, Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka – Lasy Państwowe i Nadleśnictwo Łuków – Lasy Państwowe podarowało odkłady pszczele i kłodę bartną. Firma Ulmax Marek Marciniak przekazała podkarmiaczkę i 5 mat słomianych, a odkłady pszczele zostały podarowane Paweł Nagadowski.

Inicjatywa ta wpisuje się w intensywnie rozwijający się obecnie w całej Polsce trend wprowadzania pszczół do przestrzeni miejskiej.

fot. czd.pl

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Zbliżają się wioślarskie mistrzostwa Europy w Poznaniu

Przeczytaj następny

Szczecin: powstało przystosowane dla niepełnosprawnych Centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjne

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page