We Wrocławiu odbyła się konferencja nt. seksualności osób niepełnosprawnych

Ponad 250 osób wzięło udział w konferencji „Osoby z chorobami rzadkimi – leczenie, rehabilitacja, edukacja. Seksualność osób z chorobami wrodzonymi i chorobami przewlekłymi prowadzącymi do niepełnosprawności”, która odbyła się 26 października we Wrocławiu.

W czasie spotkania prelegenci zastanawiali się między innymi nad tym, jak postrzegane są związki i seksualność osób z niepełnosprawnością – zarówno fizyczną, jak i intelektualną. „Komu wolno pójść na randkę?” – odpowiedzi na to pozornie proste pytanie szukała Milena Trojanowska – socjolog i doktorantka Uniwersytetu Łódzkiego. Zagadnienie to bada ona jako naukowiec, ale też – jako przedstawicielka organizacji pozarządowej. Temat zna z autopsji – sama żyje z przewlekłą chorobą. Prelegentka wspomniała między innymi o problemach z dostępem do gabinetów ginekologicznych, bo często zdarza się, że pierwsze pytanie, jakie w czasie rejestracji słyszy kobieta z niepełnosprawnością to: „Chce się pani umówić? Ale właściwie po co?”. To pokazuje, jak bardzo w świadomości społecznej sfera seksualności osób z niepełnosprawnościami spychana jest na boczny tor.

We Wrocławiu głos zabrał między innymi Bartłomiej Skrzyński, rzecznik prezydenta Wrocławia ds. osób z niepełnosprawnością i dyrektor Biura Wrocław Bez Barier. Z uczestnikami konferencji podzielił się swoimi osobistymi doświadczeniami. Bartłomiej Skrzyński, który od dziecka choruje na postępujący zanik mięśni, wspomniał między innymi o tym, że chciałby, aby zagadnienie seksualności osób z niepełnosprawnościami stało się tematem kampanii społecznej.

– Chcemy odczarować tabu związane z seksualnością osób z niepełnosprawnościami – mówił w czasie konferencji.

O seksualności w kontekście niepełnosprawności intelektualnej opowiadał natomiast dr hab. Remigiusz Kijak, pedagog specjalny, autor książek o związkach, seksualności, rodzicielstwie osób z niepełnosprawnością intelektualną.

– Prawa seksualne są uniwersalnymi prawami każdego człowieka, bez względu na jego życiową czy społeczną niepełnosprawność, a ich realizowanie zależy od naszej otwartości, zgody na seksualność osób z niepełnosprawnościami i zgody na afirmację naszej własnej seksualności. Im bardziej otworzymy się na własną seksualność, tym łatwiej przyjdzie nam tolerancja wobec seksualności osób z niepełnosprawnościami – powiedział Remigiusz Kijak. O godności osoby z niepełnosprawnością intelektualną w aspekcie seksualności we wspólnotach zamieszkania L’Arche mówił prof. dr n. med. Robert Śmigiel – kierownik Katedry Pediatrii oraz Zakładu Propedeutyki Pediatrii i Chorób Rzadkich Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Profesor podkreślał znaczenie inteligencji emocjonalnej u osób z niepełnosprawnością intelektualną.

To już kolejna konferencja podejmująca tę tematykę.

– Na następną konferencję o seksualności osób z niepełnosprawnościami zapraszam w przyszłym roku. W tej chwili zbieramy od uczestników informacje o zagadnieniach, które warto poruszyć i na tej podstawie będziemy tworzyć program nadchodzącego wydarzenia” – mówi Adam Komar, prezes Fundacji „Potrafię Pomóc”.

To właśnie wrocławska Fundacja „Potrafię Pomóc” we współpracy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Dzieci z Rzadkimi Chorobami Genetycznymi i Ich Rodzin „Wspólnie” oraz Wydziałem Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zorganizowała wydarzenie. Wydarzenie zostało współfinansowane ze środków PFRON – Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji Gminy Wrocław, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

W czasie konferencji ogłoszone też zostały wyniki plebiscytu „Wrocław bez barier”, który wyróżnia działania przyczyniające się do rozwoju sytemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Tegoroczni laureaci, którzy odebrali certyfikaty to: w kategorii Społeczna odpowiedzialność biznesu – Wojciech Wróbel – Mercedes-Benz Grupa Wróbel. W kategorii Integracja społeczna – Anna Zmarzły z Centrum Żywienia Klinicznego. W kategorii Miejsce dostępne – Stowarzyszenie „Ostoja” na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami i jego prezes – Małgorzata Gorący, a za Działania innowacyjne w zakresie powszechnej dostępności nagrodzony został Uniwersytet SWPS – Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu.

Plebiscyt „Wrocław bez barier” zainaugurowany został w 2010 roku, z inicjatywy rzecznika prezydenta Wrocławia ds. osób z niepełnosprawnością Bartłomieja Skrzyńskiego, obecnie także dyrektora Biura Wrocław Bez Barier. Certyfikat „Wrocław bez barier” promuje dobre postawy oraz działania podejmowane przez firmy, instytucje i osoby fizyczne na rzecz pełnej dostępności i integracji. Dokument jest sygnowany przez Prezydenta Wrocławia. Certyfikaty przyznaje kapituła, w której skład wchodzą przedstawiciele Urzędu Miasta, laureaci poprzednich edycji oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, a od dwóch lat organizuje go Fundacja „Potrafię Pomóc”.

Źródło: materiały prasowe, fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Paweł Hanulak przebiegnie z Rzeszowa do Gdańska

Przeczytaj następny

W Bielsku-Białej zawiązuje się grupa Widzieć przez Grę

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page