We Wrocławiu powstało „mieszkanie wytchnieniowe”

We Wrocławiu powstało pierwsze w Polsce mieszkanie, w którym opiekunowie chorych osób będą mogli zostawić swoich podopiecznych pod profesjonalną opieką na czas pójścia do lekarza, czy urzędu. 26 lipca ruszyła rekrutacja pierwszych chętnych do skorzystania z takiej możliwości.

O nowej inicjatywie podjętej wspólnie przez Fundację „Potrafię Pomóc” oraz władze Wrocławia szerzej napisał portal wroclaw.pl. Pojedynczy pobyt chorego w „mieszkaniu wytchnieniowym” będzie bezpłatny i będzie trwał zwykle tydzień, w wyjątkowych sytuacjach – dwa tygodnie. Terminy będą przydzielane według kolejności zgłoszeń, ale pod uwagę będzie brany powód skorzystania z usługi.

Na razie oferta jest skierowana wyłącznie do mieszkańców Wrocławia, ale w przyszłości planuje się rozszerzenie pomocy na cały Dolny Śląsk, a docelowo na cały kraj.

Więcej informacji można znaleźć na portalu www.wroclaw.pl

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

W Szczecinie dokonano nowatorskiej operacji

Przeczytaj następny

Wracają dofinansowania do wózka elektrycznego

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page