Wieża widokowa mostu w Siekierkach bez windy dla OzN. Województwo wyjaśnia dlaczego

Most pieszo-rowerowy w Siekierkach - wieża widokowa

Kilka tygodni temu otwarta została polska część nowo przebudowanego byłego mostu kolejowego łączącego Siekierki (województwo zachodniopomorskie, powiat gryfiński) z niemieckim Neurüdnitz. Aktualnie przeprawa udostępniona została dla ruchu pieszo-rowerowego – powstała też wieża z widokiem na odrzańskie rozlewiska – niestety, nie została ona wyposażona ani w podjazd, ani w windę dla osób z niepełnosprawnościami.

Na wieżę widokową prowadzą wyłącznie wąskie i strome schody, co sprawia, że ta część infrastruktury nie jest dostępna dla osób mających problemy z poruszaniem się. Zapytaliśmy szczeciński Urząd Marszałkowski, dlaczego nie zapewniono pełnej dostępności przebudowywanego obiektu.

– Ze względu na brak infrastruktury zasilającej oraz ograniczenia konstrukcyjne projekt nie zakładał montażu windy/platformy lub innego urządzenia dla osób mniej sprawnych. Również konstrukcja schodów podlegała ograniczeniom konstrukcyjnym (skrajnia ścieżki rowerowej), nie pozwalającym na ich rozbudowę – wyjaśnia Ryszard Mićko, dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. – Podkreślam, że planując inwestycje zawsze pod uwagę brane są osoby z niepełnosprawnościami. Niestety nie w każdej inwestycji i nie w każdym miejscu, co z żalem podkreślam, jesteśmy w stanie zapewnić pełną infrastrukturę dla osób mniej sprawnych., gdzie jest to możliwe, zapewniamy pełną dostępność dla osób niepełnosprawnych – dodaje.

Droga prowadząca do mostu pieszo-rowerowego w Siekierkach.

Do mostu, od strony polskiej (strona niemiecka ma zostać ukończona w 2022 r.), oprócz bitumicznej drogi dla rowerów, prowadzi stara, poniemiecka, bardzo nierówna brukowana droga. Zwróciliśmy uwagę Urzędowi Marszałkowskiemu, że poruszanie się po niej jest dla osób o ograniczonej mobilności mocno ograniczone. Okazało się, że nie należy tej drogi traktować jako chodnika, czy deptaku – stąd też zgodnie z zapisem Prawa o Ruchu Drogowym dozwolone jest korzystanie przez pieszych z drogi dla rowerów. W tzw. kodeksie ruchu drogowego znalazł się bowiem zapis:

– Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich. Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, jest obowiązany ustąpić miejsca osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, kierującemu rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego – czytamy w ustawie.

Aby jednak wykluczyć wszelkie wątpliwości poprosiliśmy Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego o wypracowanie nowego oznakowania, choćby zastąpienia ustawionego na wjeździe na odcinek ścieżki rowerowej prowadzący do mostu od strony skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 126 znaku C-13 na oddzieloną poziomą linią kompilację znaków C-13 i C-16, oznaczającą dopuszczenie ruchu pieszych i rowerów. Dzięki temu osoby z ograniczoną mobilnością bez przeszkód mogłyby się poruszać nowo wybudowaną, równą ścieżką rowerową.

Gruntowny remont i dostosowanie do nowych funkcji sfinansowane zostało w 85 proc. z programu Interreg Va Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska 2014 – 2020, a także środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz gminy Cedynia. Wartość prac po polskiej stronie wyniosła 11 mln 791 tys. zł brutto.

fot. Jakub Siusta

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Powiat policki: 25 wniosków o dofinansowanie w ramach programu Aktywny Samorząd

Przeczytaj następny

Mistrzostwa Polski w wyciskaniu sztangi leżąc otrzymają imię Małgorzaty Hałas-Koralewskiej

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page