Wniosek o 500+ dla niepełnosprawnych już dostępny

Ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych można już pobrać wniosek o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Można go już składać w ZUS-ie, ale pieniądze będą wypłacane od 1 października 2019 r.

Ustawa przewiduje, że na wydanie decyzji o przyznaniu świadczenia ZUS będzie miał początkowo 60 dni, a od 1 grudnia 2019 r. – 30 dni. Więcej o warunkach przyznawania świadczenia można się dowiedzieć z FAQ zamieszczonego na stronie zus.pl.

Link do pobrania wniosku:
https://www.zus.pl/wzory-formularzy/emerytury-renty/swiadczenie-uzupelniajace-dla-osob-niezdolnych-do-samodzielniej-egzystencji/-/publisher/details/1/wniosek-esun/2876584

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Sukces polskich niesłyszących pływaków w Brazylii

Przeczytaj następny

PSONI Koło w Policach otrzymało sprzęt rehabilitacyjny

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page