Wniosek o 500+ dla niepełnosprawnych już dostępny

Ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych można już pobrać wniosek o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Można go już składać w ZUS-ie, ale pieniądze będą wypłacane od 1 października 2019 r.

Ustawa przewiduje, że na wydanie decyzji o przyznaniu świadczenia ZUS będzie miał początkowo 60 dni, a od 1 grudnia 2019 r. – 30 dni. Więcej o warunkach przyznawania świadczenia można się dowiedzieć z FAQ zamieszczonego na stronie zus.pl.

Link do pobrania wniosku:
https://www.zus.pl/wzory-formularzy/emerytury-renty/swiadczenie-uzupelniajace-dla-osob-niezdolnych-do-samodzielniej-egzystencji/-/publisher/details/1/wniosek-esun/2876584

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Sukces polskich niesłyszących pływaków w Brazylii

Przeczytaj następny

PSONI Koło w Policach otrzymało sprzęt rehabilitacyjny