Wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności tylko pocztą tradycyjną lub przez ePUAP

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Policach przyjmuje wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności oraz odwołania od ww. orzeczeń wyłącznie za pośrednictwem tradycyjnej korespondencji pocztowej lub elektronicznie poprzez platformę ePUAP.

Jest to związane z wprowadzeniem do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, a tym samym ze zmianą funkcjonowania biura Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Policach tj. wyłączeniem bezpośredniej obsługi klienta.

Niestety w obu przypadkach istnieje konieczność własnoręcznego podpisu na ww. dokumentach oraz wymóg dostarczenia ww. dokumentów w oryginale, co w przypadku przysłania dokumentów za pośrednictwem poczty e-mailowej nie jest możliwe.

Źródło: policki.pl

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Orzekną o niepełnosprawności bez osobistego stawiennictwa

Przeczytaj następny

Sejm przyjął ustawę wspomagającą pracodawców zatrudniających niepełnosprawnych