Wojewoda zawiesza działalność m.in. warsztatów terapii zajęciowej i innych placówek wsparcia

Wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc podjął decyzję o zawieszeniu do 10 kwietnia działalności szeregu placówek wsparcia na terenie podległego mu województwa.

Decyzja ma wejść w życie 26 marca. Od tego dnia zamknięte będą: placówki wsparcia dziennego, centra i kluby integracji społecznej, dzienne domy i kluby seniora, środowiskowe domy samopomocy oraz warsztaty terapii zajęciowej. Wszystko po to, aby jak najbardziej ograniczyć ryzyko związane z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa.

Na ten moment potwierdzono w Polsce 957 przypadków choroby COVID-19, w tym 29 w Zachodniopomorskiem. 13 osób zmarło.

fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Igrzyska paraolimpijskie przełożone o rok!

Przeczytaj następny

PSONI Koło w Szczecinie zaleca kontakt mailowy

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page