Województwo dolnośląskie przekaże milion złotych na na rozbudowę szkoły i ZAZ-u w Jeleniej Górze

Wiceminister Marzena Machałek podczas konferencji prasowej

Województwo dolnośląskie przekaże milion złotych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rozbudowę Zakładu Aktywności Zawodowej ROSA oraz budowę hali rehabilitacyjno-sportowej przy integracyjnej Szkole Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze.

Decyzję o przyznaniu środków przekazano 15 listopada podczas konferencji prasowej, w której uczestniczyła wiceminister edukacji narodowej i nauki Marzena Michałek oraz wicemarszałek województwa dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski.

Jedyna jeleniogórska integracyjna szkoła podstawowa otrzyma 800 tysięcy złotych. Budowa nowej hali jest konieczna, ponieważ istniejąca sala gimnastyczna jest za mała, aby szkoła mogła w pełni realizować założone i zaplanowane zajęcia rehabilitacyjne. Powstaną w niej specjalne boiska do gry w koszykówkę i siatkówkę, przystosowane do użytku przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.

– Szkoła w Jeleniej Górze jest kolejnym miejscem tuż po Miliczu i Zgorzelcu, które odwiedziłam i w których uczą się dzieci ze specjalnymi potrzebami, w klasach ogólnodostępnych i integracyjnych. To bardzo ważne, by wszystkie dzieci miały jak najlepiej dostosowaną dla siebie edukację z odpowiednimi specjalistami z odpowiednim rozpoznaniem potrzeb – Marzena Machałek, sekretarz stanu w ministerstwie edukacji i nauki.

W szkole funkcjonują klasy integracyjne, do których uczęszcza od 15 do 20 uczniów, w tym od trzech do pięciu uczniów z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Liczba uczniów szkoły z orzeczeniem o niepełnosprawności w roku szkolnym 2019/2020 wynosiła 33, a z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalistycznego w rozumieniu prawa oświatowego – 61.

Z kolei prowadzony przez Caritas Diecezji Legnickiej Zakład Aktywności Zawodowej ROSA otrzyma 200 tysięcy złotych. Dzięki temu przebudowany zostanie budynek pralni ZAZ-u, w którym powstaną pomieszczenia rehabilitacji przeniesione z obecnie istniejącego obiektu zakładu. Decyzja ta jest spowodowana obecną sytuacją epidemiczną.

Samorząd województwa dolnośląskiego w 2021 r., na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, dysponował łącznie kwotą 6 808 850,00 zł z PFRON.

Wnioski na dofinansowanie z środków PFRON robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych można składać do końca listopada roku poprzedzającego rok wnioskowanego dofinansowania. Dysponentem tych środków jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Dofinansowanie wynosi do 50% kosztów kwalifikowalnych, pozostała część jest wkładem własnym wnioskodawcy, który wnioskodawca musi udokumentować. We wniosku należy wykazać się prowadzeniem rehabilitacji społecznej lub zawodowej skierowanej do osób z niepełnosprawnościami przez minimum dwa lata przed złożeniem wniosku, która może przyjąć formę na przykład: terapii zajęciowej, terapii psychologicznej, grup wsparcia, warsztatów dietetycznych, turnusów rehabilitacyjnych.

Fot. materiały prasowe

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Streetballowa drużyna SOSW nr 1 w Policach trzecia w województwie

Przeczytaj następny

Szczecin: IV Otwarte Mistrzostwa Sportu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich już w tę sobotę

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page