Wracają dofinansowania do wózka elektrycznego

Po pięciu latach przerwy znów będzie można uzyskać dofinansowanie na zakup wózka o napędzie elektrycznym – ogłosił Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przeznaczonych na ten cel ma zostać około 20 mln złotych.

O dofinansowanie do zakupu wózka elektrycznego będą mogły starać się osoby z dysfunkcją narządu ruchu. Maksymalnie przyznane będzie mogło być do 10 tysięcy złotych, natomiast minimalny wkład własny wynosi 10 procent ceny brutto sprzętu. Za dystrybucję środków odpowiedzialne będą samorządy w ramach programu „Aktywny samorząd”. Odpowiedni wniosek będzie trzeba złożyć w powiatowych i miejskich centrach pomocy rodzinie lub w Systemie Obsługi Wsparcia finansowanego przez PFRON (SOW)

– Jestem przekonany, że rozszerzenie programu PFRON o możliwość dofinansowania zakupu elektrycznego wózka inwalidzkiego jest odpowiedzią na wyzwanie nowoczesności w zakresie wsparcia mobilności osób niepełnosprawnych, a tym samym doskonale uzupełnia szeroki zakres działań w ramach programu Dostępność Plus i wpisuje się w postanowienia Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – powiedział pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych i sekretarz stanu w MRPiPS Krzysztof Michałkiewicz.

fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

We Wrocławiu powstało „mieszkanie wytchnieniowe”

Przeczytaj następny

Fundacja Reaxum wspiera osoby wykluczone zawodowo

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page