Wręczono nagrody w ramach Wojewódzkiego Etapu Konkursu Sztuka Osób Niepełnosprawnych

Wystawa prac konkursowych

Wręczenie nagród w ramach Wojewódzkiego Etapu Konkursu Sztuka Osób Niepełnosprawnych było jednym z punktów programu konferencji „Sprawni-Niepełnosprawni”, która odbyła się w miniony czwartek w Przecławiu.

Pomimo niesprzyjającej, wietrznej pogody wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem.

– Poza wystawą prac plastycznych, stoiskami informacyjnymi różnych instytucji i organizacji pozarządowych, odbyła się gala wręczenia nagród w ramach Wojewódzkiego Etapu Konkursu Sztuka Osób Niepełnosprawnych oraz występy zespołów: muzycznego – SKAN z Reska, teatralnego – RECEPTA z Kowalek oraz tanecznego – DARY LOSU z PSONI w Policach – informuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie.

Prace konkursowe były eksponowane w holu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu.

Uczestnicy mogli również uzyskać informacje na temat działalności instytucji działających na terenie powiatu polickiego i województwa zachodniopomorskiego. Swoje stoiska zaprezentowały m.in.: Państwowa Inspekcja Pracy w Szczecinie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, Powiatowy Urząd Pracy w Policach, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością – Koło w Policach, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji i Fundacja VELO Horyzonty Możliwości w Szczecinie, Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej w Policach oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Oddział Zachodniopomorski.

Fot. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

77 mln złotych na program „Dostępny samorząd – granty”

Przeczytaj następny

„Niepełnosprawność. Niewidzialność? To ja!” – trwa kampania społeczna

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page