Wręczono powołania do Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych

Zdjęcie grupowe Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych

39 osób – przedstawiciele organów administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego, jak również organizacji pozarządowych – otrzymało w piątek powołania do Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych. Jest to organ opiniodawczo-doradczy pełnomocnika rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Powołania do Rady wręczyli minister Marlena Maląg i Paweł Wdówik, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych. Uroczyste spotkanie inauguracyjne odbyło się 8 października w ministerstwie rodziny i polityki społecznej.

– Aby tworzyć dobre rozwiązania dla osób z niepełnosprawnościami potrzebna jest współpraca administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i pracodawców – powiedziała minister Marlena Maląg.

Do zadań rady należy w szczególności przedstawianie propozycji przedsięwzięć zmierzających do integracji osób z niepełnosprawnościami, rozwiązań w zakresie zaspokajania ich potrzeb wynikających z niepełnosprawności oraz opiniowanie projektów aktów prawnych i innych dokumentów dotyczących poprawy funkcjonowania tego środowiska.

Członkowie Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Przedstawiciele organów administracji rządowej:

 • Anna Fugielska – przedstawiciel ministerstwa infrastruktury
 • Adam Hadław – przedstawiciel ministerstwa rozwoju i technologii
 • Marzena Machałek, – przedstawiciel ministerstwa edukacji i nauki
 • Małgorzata Michalska – przedstawiciel ministerstwa zdrowia
 • Robert Woroniecki – przedstawiciel ministerstwa finansów

Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego

 • Anna Bańkowska
 • Józef Grzegorz Kurek
 • Dorota Potejko
 • Michał Tomczak
 • Ludwik Węgrzyn 

Przedstawiciele organizacji reprezentatywnych i organizacji zawodowych

 • Grażyna Gaj
 • Renata Górna
 • Dariusz Jadczyk
 • Krzysztof Kosiński
 • Dominik Moskalik
 • Jadwiga Smulko
 • Sylwia Szczepańska
 • Joanna Torbé
 • Jan Witkowski

Przedstawiciele organizacji pozarządowych

 • Wojciech Biernat
 • Anna Hejducka
 • Robert Jagodziński
 • Andrzej Janowski
 • Marek Kalbarczyk
 • Adam Kompowski
 • Krzysztof Kotyniewicz
 • Justyna Kucińska
 • Krzysztof Kurowski
 • Piotr Kuźniak
 • Renata Orłowska
 • Piotr Pawełko
 • Ewa Pawłowska
 • Marek Piechuta
 • Damian Reśkiewicz
 • Barbara Święch-Bober
 • Paweł Wójtowicz
 • ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski
 • Monika Zima-Parjaszewska
 • Przemysław Żydok

Fot. gov.pl

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Opublikowano mini przewodniki po 3 sudeckich szlakach dla osób z ograniczoną mobilnością

Przeczytaj następny

Ministerstwo powołało Polską Radę Języka Migowego

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page