Wychowankowie trzebieskiego MOWu pomogli w remoncie Domu Dziennego Senior+

10 wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży wzięło udział w remoncie Domu Dziennego Senior+ w Policach. Zakończone kilka dni temu prace trwały około dwóch tygodni.

Chłopcy działający jako wolontariusze w tzw. Grupie Szybkiego Reagowania mieli za zadanie przeprowadzenie drobnych prac reparacyjnych pod malowanie oraz pomalowanie wnętrza budynku.

– Cieszę się, że we współpracy lokalnej udaje się prowadzić działania „przyjemne i pożyteczne”. Dobrze, że chłopcy mają okazję do rozwoju ważnych umiejętności, że robią to w praktyce (konkretny remont, konkretne miejsce), a do tego pomagają innym, co jest dobre samo w sobie, a do tego jest dla nich źródłem satysfakcji i uznania – mówi dyrektor trzebieskiego MOWu Marcin Głuszyk.

Wychowankowie, którzy wzięli udział w remoncie, uczestniczą w szkoleniu zawodowym realizowanym w trybie innowacji pedagogicznej, w ramach której organizowany jest szereg szkoleń zawodowych realizowanych w specyficznych warunkach funkcjonowania Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Chłopcy pomagają i zdobywają konkretne umiejętności, przy okazji realizując kurs, po którym będą zdawać egzamin w Izbie Rzemieślniczej, aby uzyskać kwalifikacje zawodowe – w tym przypadku będzie to tytuł malarza budowlanego. Z obserwacji ośrodka wynika, że większość wychowanków posiada zainteresowania i predyspozycje do zajęć zawodowych, np. remontowych, stolarskich, mechanicznych, kucharskich, fryzjerskich, videooperatorskich.

Grupa wolontariacka współpracuje z wieloma podmiotami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami społecznymi, w tym także z wydziałem polityki społecznej starostwa powiatowego w Policach, który poprosił MOW o pomoc przy remoncie.

Fot. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Warszawa: we wtorek seans film „Mistrz” z audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących

Przeczytaj następny

Czy fizjoterapia przestanie być refundowana? KIF alarmuje

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page