Wynaleziono lek na stwardnienie rozsiane?

Kanadyjscy naukowcy opracowali lek, który może pomóc w naprawie uszkodzeń w układzie nerwowym wywołanych przez różnego rodzaju choroby, w tym m.in. stwardnienie rozsiane.

Chodzi o lek NVG-291, który w trakcie badań wykazał zdolność do naprawy i rewitalizacji uszkodzonych nerwów i neuronów poprzez uruchomienie naturalnej zdolności organizmu do samoistnej regeneracji. Być może dzięki niemu możliwy, będzie przeciwdziałanie uszkodzeniom układu nerwowego spowodowanych chorobą lub urazem. Co więcej preparat ten ma nie tylko naprawiać uszkodzone połączenia nerwowe, ale również tworzyć nowe neurony.

Aktualnie wynalazca leku – kanadyjska firma NervGen – prowadzi starania nad zatwierdzeniem tego preparatu do użytku medycznego.

Fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Polski paraolimpijczyk oskarża Holendra o oszustwo

Przeczytaj następny

PKP Intercity odebrało kolejnych 30 wagonów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page