Wyższe wsparcie dla WTZ i ZAZ

Od 1 października warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej otrzymają od państwa większe wsparcie. Kwota dofinansowania rocznego pobytu jednej osoby w WTZ wzrosła z 17 796 zł do 18 096 zł. Natomiast ZAZ-y otrzymają o 750 zł więcej niż poprzednio, tj. 22 750 zł.

– Bardzo nas cieszy, że wyższe kwoty wsparcia dla tych placówek będą obowiązywać od razu, i że zapewnione są środki na większe dotacje w kolejnych latach. Warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej to bardzo istotny element działań naszego resortu w kontekście pomocy osobom niepełnosprawnym. Dzięki nim my, jako społeczeństwo, jesteśmy w stanie zaoferować pełne wsparcie osobom, które mimo przeciwności losu chcą wejść na rynek pracy – mówi sekretarz stanu i pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz.

Dotychczasowe kwoty dofinansowania kosztów rocznego pobytu uczestników w tych placówkach nie pokrywały wszystkich kosztów działalności ponoszonych przez warsztaty i zakłady. W ocenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, konieczne jest zatem zapewnienie prawidłowego funkcjonowania WTZ i ZAZ oraz możliwości dalszego rozwoju ich działalności.

Kwota dofinansowania będzie dalej rosła – wsparcie WTZ zostanie podniesione w 2020 roku do 20 496 zł, w 2021 roku do 21 696 zł, a w roku 2022 i w latach następnych do 22 896 zł. Natomiast ZAZ-y w kolejnych latach mają otrzymać 25 tys. zł na roczny pobyt podopiecznego.

Warsztaty terapii zajęciowej to placówki oferujące osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej. Organizowane są dla nich zajęcia terapeutyczne i warsztatowe. Osobom, które planują wejść na rynek pracy, WTZ pomagają w znalezieniu zatrudnienia. Z kolei zakłady aktywności zawodowej to miejsca, w których pracują osoby niepełnosprawne. Uczą się one nie tylko wykonywania powierzonych obowiązków, ale również radzenia sobie w życiu codziennym oraz współpracy z innymi osobami.

W 2018 roku funkcjonowało 718 warsztatów terapii zajęciowej, z których skorzystało 27,5 tys. osób niepełnosprawnych. Na ich funkcjonowanie przeznaczono w ubiegłym roku łącznie 453,6 mln zł – ok. 64 mln zł więcej niż w 2015 roku.

Z kolei w 116 zakładach aktywności zawodowej pracuje 6 663 osób niepełnosprawnych. W 2018 roku PFRON przekazał na tworzenie i funkcjonowanie ZAZ 92,3 mln zł – to wzrost o ponad 11 mln zł w porównaniu do 2015 roku.

Źródło: gov.pl; fot. Pexels

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

We Wrocławiu powstanie Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne Chorób Rzadkich

Przeczytaj następny

Trzy medale Polaków w parastrzelectwie sportowym na MŚ w Sydney

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page