Za nami 24. Międzynarodowy Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej

W miniony weekend w Ciechocinku w muszli koncertowej w Parku Zdrojowym odbył się 24. Międzynarodowy Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej „Impresje Artystyczne 2020”.

Impreza na dobre już wpisała się w festiwalowy kalendarz uzdrowiska. Jej organizatorem jest Fundacja Inicjatyw na Rzecz Niepełnosprawnych PRO OMNIBUS w Ciechocinku.

W tegorocznej, 24. już odsłonie imprezy zaprezentowało się 50 młodych, niepełnosprawnych, utalentowanych wokalistów w kategoriach do 16 i do 25 roku życia.

Na dwa tygodnie przed festiwalem rozpoczęły się warsztaty wokalne, podczas których uczestnicy ćwiczyli z instruktorami emisję głosu, dykcję, artykulację, repertuar i śpiew samodzielnie wybranych utworów.

Występy w muszli koncertowej Parku Zdrojowego rozpoczęły się w środę, 29 lipca. W czwartek i piątek odbyły się dwa koncerty konkursowe, oceniane przez jury Festiwalu i oklaskami przez licznie zgromadzoną publiczność. W sobotę, 1 sierpnia odbył się koncert galowy, który również zgromadził tłumy słuchaczy.

Festiwal został dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Fot. i źródło: pfron.org.pl

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

W kilku powiatach Małopolski zawieszono zajęcia w WTZ i innych placówkach wsparcia

Przeczytaj następny

Małopolska: Zajęcia klubowe WTZ z dofinansowaniem

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page