Zachodniopomorski PFRON opublikował informator dla osób niepełnosprawnych

Na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych opublikowana została nowa edycja informatora dla osób niepełnosprawnych.

W publikacji zawarte są informacje o nowych środkach pomocy przekazywanych osobom  z niepełnosprawnościami lub ich opiekunom za pośrednictwem ZUS i PFRON, w tym między innymi: pomoc w zakupie wózków elektrycznych, skuterów lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego oraz informacje o wyższych kwotach wsparcia przekazywanego w ramach Aktywnego Samorządu i SODiR czy zasady przyznawania świadczenia uzupełniającego dla os. niezdolnych do samodzielnej egzystencji (tzw. 500+).

Link do dokumentu:
https://www.pfron.org.pl/fileadmin/News/Oddzialy/zachodniopomorski/2020/Informator_ZUS_2020/Informator_dla_osob_z_niepelnosprawnoscia_2020__1_.pdf?utm_campaign=pfron&utm_source=df&utm_medium=download

Ponadto wszystkie organizacje pozarządowe i instytucje z województwa zachodniopomorskiego mogą otrzymać papierową wersję informatora. W tym celu należy skontaktować się z zachodniopomorskim PFRONem – telefonicznie pod numerem 91 35 09 700 lub mailowo pod adresem: szczecin@pfron.org.pl.

fot. pfron.org.pl

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Paralekkoatletyczne Mistrzostwa Europy w Bydgoszczy dopiero za rok

Przeczytaj następny

Fundacja Pełna Ciepła wsparła Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page