Zachodniopomorskie: dzienne domy seniora, ŚDS i WTZ mogą działać

Działalność dziennych domów i klubów seniora, środowiskowych domów samopomocy oraz warsztatów terapii zajęciowej może zostać wznowiona – odpowiednią decyzję wydał w poniedziałek wojewoda zachodniopomorski.

– W związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną na terenie województwa zachodniopomorskiego zaistniały przesłanki do podjęcia działalności przez dzienne domy i kluby seniora, w tym działające w ramach Programu „Senior+”, środowiskowe domy samopomocy oraz warsztaty terapii zajęciowej – czytamy w podpisanej przez wicewojewodę Marka Subocza decyzji.

Urząd wojewódzki zaznacza jednak, że ww. placówki mają realizować swoje zadania z zastosowaniem zasad określony w Rekomendacjach dotyczących działalności placówek pobytu dziennego – taki dokument wydany został przez ministerstwo rodziny i polityki społecznej, ministerstwo zdrowia oraz przez głównego inspektora sanitarnego.

Wojewoda poinformował również, że w przypadku pogorszenia się sytuacji epidemiologicznej niewykluczony jest powrót do uchylonych obostrzeń.

fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

SOSW nr 1 w Policach kupił 5 urządzeń PCEye

Przeczytaj następny

Inpost ułatwi niepełnosprawnym korzystanie z Paczkomatów

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page