Zachodniopomorskie: ponad 2,8 mln zł dofinansowania do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnych”

Ponad 2,8 mln złotych otrzymają zachodniopomorskie samorządy w ramach dofinansowania z programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Pieniądze zostaną przekazane do łącznie 26 gmin i powiatów, w tym blisko 230 tys. złotych otrzyma powiat policki. Umowy w tej sprawie podpisał we wtorek (21 stycznia) wicewojewoda zachodniopomorski Marek Subocz.

– Rządowy program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapewnia wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym – mówi wicewojewoda Marek Subocz. – Asystent osobisty będzie pomagał osobie niepełnosprawnej w wyjściu, powrocie oraz w dojazdach np. na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne lub do ośrodków kultury, a także przy robieniu zakupów i załatwianiu spraw urzędowych – dodał.

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej.

Źródłem finansowania programu są środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, którego główną ideą jest m.in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych. Na realizację programu Ministerstwo Rodziny przeznaczy w tym roku 50 mln zł. Środki pokrywać będą koszty wynagrodzenia asystentów, zakupów biletów komunikacji publicznej dla asystentów oraz koszty ubezpieczeń OC lub NNW asystentów.

O środki z Funduszu Solidarnościowego mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego. W ramach programu mogą otrzymać wsparcie finansowe do wysokości 100 proc. kosztów realizacji usług asystenta.

Źródło: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki/Facebook; fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

We Wrocławiu opieka wytchnieniowa również w 2020 r.

Przeczytaj następny

Niepełnosprawny Adam Kiech oraz jego chora na raka matka zbierają na rehabilitację

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page