Zachodniopomorskie: ruszyła nowa kadencja Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

W miniony wtorek (28 stycznia) odbyło się pierwsze posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych V kadencji. Podczas tego wydarzenia marszałek województwa Olgierd Geblewicz wraz z członkiem zarządu Anną Bańkowską wręczyli członkom rady akty powołania.

– Senator RP Magdalena Kochan, Barbara Jaskierska i Alicja Zołotucho parę lat temu wpłynęły na moje postrzeganie polityki społecznej – mówił podczas spotkania z przedstawicielami rady marszałek województwa Olgierd Geblewicz. –  Dziś nieustannie zmieniająca się rzeczywistość  stawia przed nami nowe wyzwania. Ale niezmiennie dążymy do jednego. Chcemy być nie tylko społeczeństwem zasobnym, ale przede wszystkim otwartym, równym i wrażliwym na potrzeby innych. Dzięki dziesiątkom działań, które we współpracy z państwa organizacjami udaje się nam  realizować, tworzymy nowe możliwości i nadzieję dla osób, którym w życiu trudniej. Dziękuję za dotychczasowe pomysły rady – dodał.

W trakcie rozpoczętej właśnie nowej czteroletniej kadencji radę reprezentować będą:  Barbara Jaskierska – przedstawicielka Polskiego Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie, Barbara Masna – przedstawicielka Stowarzyszenia Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie „Rodzina” w Szczecinie,  Alicja Zołotucho – przedstawicielka Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” w Szczecinie, Katarzyna Wronowska-Białecka – przedstawicielka „4C Centrum Ekonomii Społecznej” Sp. z o.o.  w Szczecinie,  Błażej Sokołowski – przedstawiciel Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Radość  z życia” w Gudowie, Maciej Rębilas – przedstawiciel Fundacji Pod Aniołem w Dobrzanach oraz Arkadiusz Skrzypiński – przedstawiciel Klubu Sportowego Inwalidów Start w Szczecinie.

Na przewodniczącego wybrano Błażeja Sokołowskiego, a wiceprzewodniczącą została Barbara Masna. Funkcję sekretarza powierzono Katarzynie Wronowskiej-Białeckiej.

–  Rada stanowi dla nas ogromne wsparcie w działaniach, które mają uczynić rzeczywistość bardziej przyjazną dla osób z niepełnosprawnością.  Trudno znaleźć lepszych doradców od tych, którzy na co dzień zajmują się problematyką niepełnosprawności. Członkowie IV kadencji postawili wysoko poprzeczkę. Przed nami nowa perspektywa finansowa 2021-2027, ale i nowe wyzwania. Pragnę zapewnić, że zawsze będę państwu służyła pomocą – mówiła członek zarządu województwa zachodniopomorskiego Anna Bańkowska.

Nowa rada oprócz kwestii związanych z polityką społeczną w nowej perspektywie finansowej,  będzie także opiniować projekty wojewódzkich programów, uchwał przyjmowanych przez sejmik, w tym np. uchwał dotyczących podziału na poszczególne zadania środków finansowych przyznanych województwu przez  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wojewódzka Społeczna Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych działa na podstawie zapisów  ustawy rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Kadencja rady trwa 4 lata. Jest to organ opiniodawczo-doradczy marszałka. W jej skład wchodzą przedstawiciele i przedstawicielki zgłaszani bezpośrednio przez środowisko działające na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Źródło: wzp.pl; fot. wzp.pl

Reklama:

Przeczytaj poprzedni artykuł

W Policach ruszył Klub Opiekuna 2020

Przeczytaj następny artykuł

Natalia Partyka wystąpi na olimpiadzie i paraolimpiadzie w Tokio