Zachodniopomorskie: wojewoda zawiesza działalność WTZ i ŚDS

Wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc zdecydował o zawieszeniu od 24 października do odwołania działalności warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy oraz dziennych domów i klubów seniora.

W związku ze znaczącym wzrostem zachorowań na COVID-19, wojewodowie zawieszają działalność warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy oraz dziennych domów i klubów seniora.

W województwie zachodniopomorskim decyzja o zawieszeniu działalności wchodzi w życie z dniem 24 października 2020 r. do odwołania.

Źródło: pfron.org.pl; fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Rząd zawiesza działalność sanatoriów

Przeczytaj następny

W Krakowie rusza opieka wytchnieniowa

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page