Zachodniopomorskie z medalami konkursu „Lodołamacze 2019”

Zakład Aktywności Zawodowej w Goleniowie, Zakład Aktywności Zawodowej w Kołobrzegu oraz Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie – te instytucje zostały wyróżnione w regionalnym etapie Konkursu dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie – „Lodołamacze”.

Doceniono również pracę przewodniczącej Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie Barbary Jaskierskiej oraz dziennikarza Radia ESKA Szczecin Mateusza Tomaszewicza. W regionalnym etapie konkursu objęte zostały województwa: łódzkie, mazowieckie, wielkopolskie oraz zachodniopomorskie.

Zakład Aktywności Zawodowej w Goleniowie (II miejsce i srebrny medal) oraz Zakład Aktywności Zawodowej w Kołobrzegu (III miejsce i brązowy) wyróżniono w kategorii „Zatrudnienie Chronione” . Książnicę Pomorską im. Stanisława Staszica w Szczecinie komisja konkursowa doceniła natomiast w kategorii „Instytucja”. Jedna z największych bibliotek w Polsce dostosowana jest do wymagań osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz mających problem ze wzrokiem. W instytucji pracują osoby z niepełnosprawnością. W Książnicy od wielu lat funkcjonuje także Centrum Aktywności Kulturalnej Osób Niesprawnych Wzrokowo. W marcu 2018 r. Książnica Pomorska podpisała umowę o współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz wsparcia osób z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami psychicznymi „A to my”, użyczając Stowarzyszeniu pomieszczenia na działalność statutową, w tym rehabilitacyjną i aktywizacji zawodowej poprzez prowadzenie punktu usług reprograficznych.

Niepełnosprawność nie powinna odbierać szansy na zdobycie zatrudnienia, samodzielność ekonomiczną, rozwijanie zainteresowań, uczestnictwo w życiu społecznym. Dlatego priorytetem dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego jest zmniejszanie dystansu w dostępie do usług, w tym także do pracy i rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnością. Gratuluję wszystkim wyróżnionym, to docenienie Waszej ciężkiej, codziennej pracy – mówi marszałek Olgierd Geblewicz.

Wyróżnienie dla Zakładów Aktywności Zawodowej z województwa cieszy podwójnie, ponieważ świadczy o zmniejszaniu dystansu w dostępie osób niepełnosprawnych do usług, w tym także do pracy i rehabilitacji. Obecnie region znajduje się na trzecim miejscu zarówno pod względem liczby tego typu placówek, jak i oferowanych miejsc pracy. We wszystkich dziewięciu jednostkach przygotowano 757 stanowisk pracy, w tym 552 dla osób z niepełnosprawnościami. Oferują one szeroki wachlarz możliwości zatrudnienia, wykraczający poza standardowe usługi – gastronomiczne, sprzątania czy utrzymania zieleni. Nowe ZAZ-y rozpoczęły działalność w: Goleniowie, Juchowie, Wałczu, Choszcznie oraz Gryfinie. Wcześniej takie placówki funkcjonowały w Dobrej, Kamieniu Pomorskim, Kołobrzegu oraz w Stargardzie. Dla porównania, w roku 2008 ZAZ-y w regionie oferowały zaledwie 94 miejsca pracy.

Uroczysta ogólnopolska gala podsumowująca konkurs odbędzie się 26 września 2019 w Zamku Królewskim w Warszawie. Konkurs Lodołamacze 2019 odbywa się pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP, Pani Agaty Kornhauser-Dudy.

Fot. materiały prasowe

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Szczecin: peron nr 3 na Dworcu Głównym bardziej dostępny dla ON

Przeczytaj następny

Natalia Partyka z brązem drużynowych ME

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page