Zagraniczne leki kupowane ze zbiórek publicznych znów z VAT-em 0%?

Strzykawka i fiolki z lekiem

Zagraniczne, nierefundowane w Polsce leki, które zostały zakupione po 16 maja 2022 r. z pieniędzy pochodzących ze zbiórek publicznych, mają ponownie zostać objęte zerową stawką podatku VAT. Ministerstwo finansów przygotowało odpowiedni projekt rozporządzenia.

Zerowa stawka VAT na zagraniczne leki kupowane z pieniędzy, które zostały zebrane za pomocą zbiórek publicznych, została początkowo wprowadzona w ramach przepisów covidowych. Wraz ze zniesieniem w maju stanu epidemii, zapisy te przestały obowiązywać. Wywołało to oburzenie m.in. rodziców dzieci chorujących na rdzeniowy zanik mięśni (SMA), ponieważ przywrócenie 8-procentowego VAT-u oznacza wzrost ceny leku o około 700 tys. złotych.

Proponowane w projekcie przepisy zakładają, że zerową stawką VAT zostaną objęte zakupy leków, dokonane już po 16 maja 2022 r. – w przypadku, gdy zbiórka na ten cel została rozpoczęta w czasie pandemii.

Fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

ZUS opublikował nowy informator dla osób z niepełnosprawnościami

Przeczytaj następny

Dębno: nowy bus będzie woził osoby z niepełnosprawnością

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page