Zajęcia rehabilitacyjne możliwe również w formie online

W ramach projektu „Aktywność kluczem do niezależności” fundacja Avalon prowadzi bezpłatną rehabilitację dla osób z niepełnosprawnością. W zajęciach można wziąć udział online – co ma szczególne znaczenie w związku z pandemią COVID-19 – lub stacjonarnie.

Ze względu na panującą na świecie pandemię fundacja Avalon umożliwia udział w projekcie „Aktywność kluczem do niezależności” całkowicie online. Pacjenci mogą za pośrednictwem internetu skorzystać zarówno z zajęć rehabilitacyjnych, jak i zajęć dodatkowych w postaci aktywności sportowych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Do udziału w projekcie zaproszone są osoby powyżej 16 roku życia, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności ruchowej lub neurologicznej.

– Osoby z niepełnosprawnościami, które wymagają regularnie prowadzonej rehabilitacji, znalazły się w obliczu pandemii w bardzo trudnej sytuacji. Z jednej strony – bezpieczne dla ich zdrowia jest pozostawanie w domach i maksymalne ograniczenie ryzyka zakażenia, z drugiej – pozbawienie ich dostępu do terapii na tak długi czas może mieć daleko bardziej negatywne skutki. Zdajemy więc sobie sprawę z obaw pacjentów, ale z pomocą przychodzą nam zdobycze technologii. Postanowiliśmy wyjść naprzeciw potrzebom osób z niepełnosprawnościami i zorganizowaliśmy rehabilitację online. Są to zajęcia całkowicie bezpłatne, które stanowią kontynuację programu realizowanego do tej pory stacjonarnie w Fundacji. – komentuje Krzysztof Dobies, Dyrektor Generalny Fundacji Avalon – Dla wielu osób to jedyne rozwiązanie, które umożliwi ciągłość rehabilitacji, a tym samym pozwoli zatrzymać regres, jaki może się pojawić w obszarze aktywności i samodzielności osób z niepełnosprawnościami pozbawionych regularnej fizjoterapii – dodaje.

Terapia w ramach realizowanego przez Fundację Avalon projektu „Aktywność kluczem do niezależności” jest innowacyjna, dostępna online i całkowicie bezpłatna.

W projekcie oferowane są zajęcia indywidualne, takie jak: aktywna rehabilitacja, trening w wirtualnej rzeczywistości, zajęcia z psychologiem czy logopedą. Dodatkowo organizowane są zajęcia grupowe: crosstrening, nordic walking, zumba, samoobrona, techniki relaksacyjne, trening „samodzielni w terenie”, czy trening „samodzielni na co dzień”. Wszystkie zajęcia są dostosowane przez specjalistów Avalon Active, tak by przynosiły jak najlepsze efekty dla pacjentów, którzy zdecydują się na uczestnictwo online.

– Fundacja Avalon realizuje innowacyjny i skuteczny program rehabilitacji i aktywizacji poprzez sport. Wprowadzone rozwiązania biorą się z doświadczenia naszych specjalistów fizjoterapeutów z wieloletniej pracy z osobami z niepełnosprawnościami. Naszym podstawowym celem jest aktywizacja i przeciwdziałanie zniechęceniu, które – zwłaszcza w dzisiejszej sytuacji – dotyka wielu pacjentów. W Avalon Active łączymy więc klasyczne zabiegi fizjoterapii z zajęciami sportowymi, treningami i szeroko pojętą społeczną aktywizacją OzN. Zapewniamy ponadto wsparcie psychologa, który motywuje do osiągnięcia jeszcze lepszych efektów. dodaje Łukasz Wielgosz, Pełnomocnik Zarządu Fundacji Avalon, fizjoterapeuta z wieloletnim stażem

Oprócz zajęć online fundacja nadal stara się, na ile to jest możliwe, pomagać stacjonarnie i prowadzić rehabilitację w sposób tradycyjny. W siedzibie organizacji wprowadzono szereg środków bezpieczeństwa, które zmniejszają ryzyko zakażenia podczas zajęć. Jednak osobom, które obawiają się o swoje zdrowie, proponowana jest możliwość udziału w zajęciach online.

Z oferty przygotowanej w ramach programu „Aktywność kluczem do niezależności” skorzystać może każdy, kto ukończył 16 lat i posiada orzeczenie o niepełnosprawności ruchowej lub neurologicznej (05-R lub 10-N) w stopniu umiarkowanym albo znacznym.

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON. Więcej informacji można znaleźć na stronie: aktywni.fundacjaavalon.pl. Chęć udziału w projekcie można zgłosić telefonicznie pod nr. 796 324 328 lub mailowo: fundacja@fundacjaavalon.pl.

Fot. i źródło: materiały prasowe

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Ponad 1500 osób polubiło Reha-News na Facebooku

Przeczytaj następny

Rozdano filmowe nagrody „Motyle 2020”

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page