Zespół badawczy sprawdza samopoczucie osób niepełnosprawnych w czasie pandemii

Zespół badawczy z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego przygotował ankietę, która pozwoli na zbadanie samopoczucia i doświadczeń osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin w czasie pandemii COVID-19.

– Bardzo zależy nam na poznaniu perspektywy osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, bowiem o sytuacji tej grupy społecznej w czasie pandemii wiadomo dotąd niewiele. Zidentyfikowanie najważniejszych zasobów społecznych oraz psychologicznych, pomocnych w radzeniu sobie z konsekwencjami pandemii jest ważnym wyzwaniem, mogącym przyczynić się do wypracowania bardziej skutecznych form wsparcia. W wyniku badania powstanie raport z rekomendacjami, który zostanie udostępniony wszystkim zainteresowanym – mówią autorzy badania.

Informacje przekazane za pośrednictwem ankiety są anonimowe. Będą one traktowane jako ściśle poufne i analizowane jedynie zbiorczo.

Link do ankiety:
https://warsawpsy.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_00wfK4Zq77XwLLT 

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

9 medali dla Startu Szczecin ostatniego dnia mistrzostw

Przeczytaj następny

Agata Roczniak ambasadorką szkoły rodzenia dla osób z niepełnosprawnością