Zespół badawczy sprawdza samopoczucie osób niepełnosprawnych w czasie pandemii

Zespół badawczy z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego przygotował ankietę, która pozwoli na zbadanie samopoczucia i doświadczeń osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin w czasie pandemii COVID-19.

– Bardzo zależy nam na poznaniu perspektywy osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, bowiem o sytuacji tej grupy społecznej w czasie pandemii wiadomo dotąd niewiele. Zidentyfikowanie najważniejszych zasobów społecznych oraz psychologicznych, pomocnych w radzeniu sobie z konsekwencjami pandemii jest ważnym wyzwaniem, mogącym przyczynić się do wypracowania bardziej skutecznych form wsparcia. W wyniku badania powstanie raport z rekomendacjami, który zostanie udostępniony wszystkim zainteresowanym – mówią autorzy badania.

Informacje przekazane za pośrednictwem ankiety są anonimowe. Będą one traktowane jako ściśle poufne i analizowane jedynie zbiorczo.

Link do ankiety:
https://warsawpsy.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_00wfK4Zq77XwLLT 

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

9 medali dla Startu Szczecin ostatniego dnia mistrzostw

Przeczytaj następny

Agata Roczniak ambasadorką szkoły rodzenia dla osób z niepełnosprawnością

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page