Zmarł prezes Startu Nowy Sącz Stanisław Ślęzak

Stanisław Ślęzak podczas zawodów narciarskich

Po długiej chorobie zmarł Stanisław Ślęzak jeden z najważniejszych działaczy ruchu paraolimpijskiego w Polsce, który wychował wielu polskich paraolimpijczyków. Miał 77 lat.

Stanisław Ślęzak był prezesem i trenerem Startu Nowy Sącz. Był działaczem społecznym żywo zainteresowanym losem osób z niepełnosprawnościami. W ostatnich latach sprawował mandat radnego Nowego Sącza.

Stanisław Ślęzak miał 77 lat.

Fot. archiwum prywatne Katarzyny Rogowiec/Polski Komitet Paraolimpijski

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Spór o polski język migowy w poznańskiej szkole dla niesłyszących

Przeczytaj następny

Sekcja Amp Futbolu Legii Warszawa ze srebrem Ligi Mistrzów!

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page