Zmieniły się przepisy dot. kart parkingowych

Oznakowanie miejsca parkingowej dla osoby z niepełnosprawnością

Od 1 lipca wyrobienie karty parkingowej dla osób z niepełnosprawnościami jest prostsze. M.in. nie jest już konieczne osobiste stawiennictwo wnioskodawcy w urzędzie.

Od 1 lipca osoba z niepełnosprawnością może wskazać osobę, która dokona za nią formalności związanych z uzyskaniem karty. Dopełnić je można również poprzez wysłanie dokumentów pocztą. Aktualnie nie trzeba dołączać oryginału orzeczenia o niepełnosprawności oraz dowodu rejestracyjnego samochodu – wystarczy kopia.

Nowelizacja przepisów miała miejsce 23 czerwca. Nowe zasady weszły w życie od 1 lipca.

fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Amfibia dla osób z niepełnosprawnościami również w Olsztynie

Przeczytaj następny

Dobra wiadomość dla osób cierpiących na rzadkie choroby – ruszyła fundacja Saventic

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page