ZUS opublikował FAQ dot. „500+ dla niepełnosprawnych”

logo zakładu ubezpieczeń społecznych

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania opublikował na swojej stronie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dowiedzieć się z nich można m.in. tego, jak otrzymać świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, od kiedy będzie przyznawane, czy też, jak odwołać się od decyzji.

Poniżej link do odpowiedniej podstrony witryny ZUS-u:
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/500-swiadczenie-uzupelniajace-dla-osob-niezdolnych-do-samodzielnej-egzystencji/

Zgodnie z ustawą wprowadzającą świadczenie wsparcie zostanie udzielone osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji, które ukończyły 18 rok życia. Warunkiem koniecznym jest posiadanie któregoś z wymienionych dokumentów: orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji, lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji. Innym koniecznym warunkiem jest wysokość otrzymywanych przez osobę niepełnosprawną świadczeń ze środków publicznych (albo ich suma), która łącznie ze świadczeniem uzupełniającym nie może przekroczyć 1600 złotych miesięcznie – wyłączone z tego limitu są świadczenia jednorazowe oraz renta rodzinna.

fot. Wikimedia Commons

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

3,3 mld zł na realizację programu Dostępność Plus

Przeczytaj następny

Sukces polskich niesłyszących pływaków w Brazylii

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page