ZUS opublikował nowy informator dla osób z niepełnosprawnościami

logo zakładu ubezpieczeń społecznych

Na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych można już pobrać najnowszy informator dla osób z niepełnosprawnościami. Został on przygotowany wspólnie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Informator zawiera blisko 130 stron, na których znajdziemy aktualne informacje na temat świadczeń, orzecznictwa, czy uprawnień pracowniczych osób z niepełnosprawnościami. W publikacji znalazła się również część poświęcona programom wsparcia realizowanym przez PFRON.

Link do informatora:

https://www.zus.pl/documents/10182/167496/Informator+dla+os%C3%B3b+z+niepe%C5%82nosprawno%C5%9Bci%C4%85.pdf/725e5516-78fe-47ea-8123-0347406082a8?t=1655707741425

Fot. zus.pl

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Choroby rzadkie wciąż mało znane w Polsce

Przeczytaj następny

Zagraniczne leki kupowane ze zbiórek publicznych znów z VAT-em 0%?

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page